Giáo trình Quản lý sản xuất chăn nuôi

Giáo trình Quản lý sản xuất Chăn nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Chăn nuôi, ngành Thú y và ngành phát triển nông thôn nói riêng và ngành Nông nghiệp nói chung.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"