Giáo Trình Phương Pháp Phân Tích Các Thông Số Quan Trắc Môi Trường

90.000 VNĐ

Nội dung giáo trình này có thể được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho giảng viên đại học và tài liệu cho sinh viên trong học tập và thực hành môn quan trắc môi trường, đồng thời là tài liệu tham khảo cho cán bộ làm công tác quan trắc để thực hiện phân tích các thông số môi trường đất, nước, khí trong thực tế.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"