Giáo trình Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ

108.000 VND

Giáo trình Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ lần đầu tiên ra mắt độc giả và người đọc, giáo trình có sự đầu tư công phu trong việc làm rõ những nội dung, bản chất pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia xác lập từng biện pháp bảo đảm trên cơ sở bám sát các quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Giáo trình Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ

108.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"