Giáo Trình Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

62.000 VNĐ

Giáo trình Phân tích thiết kế Hệ thống Thông tin được biên soạn làm tài liệu tham khảo chính cho môn học Phân tích thiết kế Hệ thống Thông tin thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản để phân tích thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin. Nội dung chính bao gồm các kiến thức tổng quan, xác định yêu cầu, phân tích thiết kế thành phần xử lý, dữ liệu và giao diện. Trong đó, cả hai cách tiếp cận hướng cấu trúc và hướng đối tượng trong phân tích thiết kế thành phần dữ liệu và xử lý đều được giới thiệu. Bên cạnh đó, một số ví dụ minh họa thực tế cũng được trình bày xuyên suốt qua các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống. Ở cuối mỗi chương có câu hỏi ôn tập để sinh viên hệ thống lại các kiến thức quan trọng và bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống.

còn 9 hàng

Giáo Trình Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

62.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"