Giáo trình Phân tích hóa lý thực phẩm 1

45.000 VNĐ

Nhằm thống nhất tài liệu, thuận tiện cho giảng dạy và học tập, nhóm tác giả biên soạn giáo trình Phân tích hóa lý thực phẩm 1 giảng dạy cho sinh viên ĐH ngành Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản với mục tiêu cung cấp các kiến thức cơ bản về phân tích các chỉ tiêu hóa lý trong thực phẩm.

còn 26 hàng

Giáo trình Phân tích hóa lý thực phẩm 1

45.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"