Giáo trình Nhập môn Đa tạp khả vi

Đa tạp khả vi là một đối tượng được nghiên cứu trong nhiều ngành của Toán học và Vật lý. Giáo trình Nhập môn Đa tạp khả vi nhằm giúp sinh viên có một tài liệu để học tập và nghiên cứu môn học một cách chủ động hơn.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"