Giáo trình môn học công nghệ gen

125.000 VNĐ

Có thể nói, chính Công nghệ GEN đã làm nên sự chuyển đổi sâu sắc trong các chiến lược phát triển, mà trong đó điểm nhấn hết sức đặc biệt chính là sự hiểu biết một cách chi tiết – đến từng nucleotide về bộ gen của nhiều sinh vật, và đặc biệt là của bộ gen người, đã làm thay đổi về mặt tư duy cũng như phương pháp luận của hầu hết các lĩnh vực quan trọng của sự sống như y – dược, trồng trọt, chăn nuôi và nhiều lĩnh vực khác.

còn 11 hàng

Giáo trình môn học công nghệ gen

125.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"