Giáo trình Kinh tế vĩ mô

60.000 VND

Giáo trình trình bày những kiến thức cơ bản về kinh tế vĩ mô thông qua xác định sản lượng Quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, …từ đó có chính sách vĩ mô như chính sách tài khóa, ngoại thương, tiền tệ,…phù hợp đối với nhà nước, tổ chức và thậm chí cho từng cá nhân nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.

Giáo trình Kinh tế vĩ mô

60.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"