Giáo trình Kinh tế học vi mô

65.000 VND

Giáo trình Kinh tế học vi mô giúp bạn đọc phát triển tư duy kinh tế, tránh được các cạm bẫy trong kinh tế học. Giáo trình bao gồm các nội dung: Kinh tế học và nền kinh tế; Cầu – cung hàng hóa và giá cả thị trường;  Lý thuyết hành vi người tiêu dùng; Lý thuyết sản xuất; …

Giáo trình Kinh tế học vi mô

65.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"