Giáo trình Hóa hữu cơ

Giáo trình Hóa hữu cơ được viết dành riêng cho công tác đào tạo sinh viên ngành Dược bậc Đại học, do vậy chỉ trình bày các chương theo các nhóm thường gặp trong cấu trúc của thuốc, các phương pháp điều chế, tính chất lý hóa, cách xác định cấu trúc của các chất có cấu tạo đơn giản bằng quang phổ hồng ngoại IR, làm cơ sở cho sinh viên những năm đầu tiên để tiếp tục học các môn chuyên ngành…

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"