Giáo trình Hóa học xanh

92.000 VND

Giáo trình “HÓA HỌC XANH” đã được viết ra nhằm mục đích phục vụ cho môn học “Hóa học xanh” đang được giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường ĐH BáchKhoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra giáo trình cũng là tài liệu tham khảo cho các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh,..
Giáo trình Hóa học xanh

92.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"