Giáo Trình Hóa Hoc Protein

34.000 VNĐ

Giáo trình ” Hóa học Protein” gồm 6 chương, trình bày những kiến thức cơ bản và nâng cao về trình tự, cấu trúc và chức năng của peptide và protein

còn 10 hàng

Giáo Trình Hóa Hoc Protein

34.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"