Giáo trình Giải tích 2

60.000 VND

Giải tích hàm số nhiều biến số là một môn học quan trọng đối với sinh viên các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Giáo trình này được biên soạn theo chương trình mới 140 tín chỉ, đang được giảng dạy tại trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TPHCM.

Giáo trình Giải tích 2

60.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"