Giáo trình giải tích 1

73.000 VND

Giáo trình gồm có 5 chương, trình bày các kiến thức cơ bản về giới hạn của dãy số, giới hạn và tính liên tục của hàm số một biến số, phép tính đạo hàm và tích phân của hàm số một biến và giới thiệu sơ lược về phương trình vi phân thường. Ngoải ra, để giúp sinh có thể tự ôn tập và thực hành cơ bản phần mềm Matlab, trong giáo trình còn có mẫu những đề thi trắc nghiệm, tự luận và một số lện cơ bản của Matlab.

Giáo trình giải tích 1

73.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"