Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu

60.000 VNĐ

Cơ sở dữ liệu là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của các ngành học thuộc lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin, Toán ứng dụng, Hệ thống thông tin quản lý, … là nội dung quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh cao học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin.

còn 11 hàng

Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu

60.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"