Giáo trình Chấn thương chỉnh hình

150.000 VND

Nội dung sách là khối kiến thức được cập nhật hoàn toàn kết hợp với kiến thức, kinh nghiệm thực hành lâm sàng của giảng viên Module Chấn thương – Chình hình và Module Vận động, Khoa Y – Đại học Quốc Gia TP.HCM. Đây là tài liệu rất hữu ích cho các bác sĩ trong thực hành lâm sàng chấn thương – chỉnh hình.

còn 18 hàng

Giáo trình Chấn thương chỉnh hình

150.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"