Giáo trình Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

19.000 VNĐ

Giáo trình này được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy lý thuyết cho môn chuyên ngành tự chọn Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên của chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học máy tính của Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TPHCM.

còn 10 hàng

Giáo trình Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

19.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"