Giáo dục đại học trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

VND

Giá: LIÊN HỆ (zalo 0909 830 832)

Sách Giáo dục đại học trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tập hợp các bài viết của nhiều tác giả được Ban Biên tập tuyển chọn với các chủ đề chính như quản trị đại học và quản lý GDĐH; các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; hệ thống đảm bảo chất lượng bên ngoài và bên trong cơ sở GDĐH; thiết kế chương trình đào tạo và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Giáo dục đại học trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"