Giải tích 1

40.000 VND

Sách có nhiều kết quả lý thuyết được chứng minh nhằm giúp các bạn sinh viên có thể tìm hiểu sâu thêm về môn toán. Sách có một hệ thống bài tập chọn lọc, các ví dụ cụ thể khá đa dạng để bạn đọc rèn luyện kỹ năng giải toán cao cấp.
Nội dung sách gồm 5 chương:
Chương 1: Số thực và dãy số thực
Chương 2: Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến số
Chương 3: Đạo hàm và vi phân của hàm một biến số
Chương 4: Tích phân
Chương 5: Phương trình vi phân.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"