Giải pháp nền móng cho nhà cao tầng

71.000 VNĐ

Theo định nghĩa của Hội kỹ sư công chánh Hoa Kỳ thì nhà cao tầng là loại nhà mà chiều cao của chúng ảnh hưởng đáng kể đến việc quy hoạch mặt bằng, việc thiết kế kết cấu, việc thi công và việc sử dụng chúng; hoặc nhà cao tầng là loại nhà mà chiều cao của chúng đã tạo nên những điều kiện khác biệt trong việc thiết kế, thi công và sử dụng so với công trình nhà thông thường.
Dựa trên định nghĩa đó và dựa vào tài liệu thống kê các loại móng của các nhà cao tầng trên toàn thế giới do Hội kỹ sư công chánh Hoa Kỳ thực hiện, tác giả đã chọn lựa những loại móng thường gặp trong các công trình cao tầng để giới thiệu với các bạn đọc.

còn 3 hàng

Giải pháp nền móng cho nhà cao tầng

71.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"