ETAP ứng dụng trong tối ưu hóa hệ thống điện

42.000 VND

Sách ETAP ứng dụng trong tối ưu hóa hệ thống điện giới thiệu và áp dụng các mô – đun tính toán của chương trình ETAP cho các vấn đề tối ưu hóa trong hệ thống điện chủ yếu phục vụ cho môn học Tối ưu hóa vận hành hệ thống điện của chương trình cao học ngành Kỹ thuật Điện đồng thời cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho môn học Vận hành và điều khiển hệ thống điện của chương trình đại học ngành Kỹ thuật Điện – điện tử.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"