English Syntax and Universal Grammar – An Introduction to Syntactic Analysis Answer Key

55.000 VND

      Quyển sách được xây dựng, chuẩn bị và thực hiện bởi giáo sư Hesctor Campos và các đồng sự với tư cách là giáo sư thỉnh giảng của Khoa Ngôn ngữ học và Văn học Anh trường USSH từ năm 2015, Giáo sư đã truyền cảm hứng cho các sinh viên ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh cũng như các đồng nghiệp khác những ý tưởng bất ngờ về các nguyên tắc và mô hình cơ bản trong tiếng Anh.

còn 388 hàng

English Syntax and Universal Grammar – An Introduction to Syntactic Analysis Answer Key

55.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"