Đồng Khởi Ở Tâm Điểm Mỏ Cày

150.000 VNĐ

Xuất bản trong dịp kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre ( 17/01/1960 – 17/01/2020), đây còn là công trình thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Mỏ Cày, Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung.

còn 10 hàng

Đồng Khởi Ở Tâm Điểm Mỏ Cày

150.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"