Đối Xứng Gián Đoạn Và Ứng Dụng Trong Vật Lý Hạt Cơ Bản

50.000 VND

Với mục đích giới thiệu một số đặc điểm và tính chất đặc trưng nhóm gián đoạn cần thiết để xây dựng một mô hình vật lý hạt cơ bản

còn 9 hàng

Đối Xứng Gián Đoạn Và Ứng Dụng Trong Vật Lý Hạt Cơ Bản

50.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"