Độ tin cậy kết cấu

27.000 VNĐ

     Độ tin cậy kết cấu là một môn học trong chương trình cao học. Tài liệu này được biên soạn nhằm mục đích giúp học viên cao học đạt được kết quả cao trong học tập; Trang bị những công cụ để phân tích độ tin cậy của kết cấu có thể sử dụng trong tính toàn sản xuất thực tế và nghiên cứu. Ngoài ra, tài liệu còn giúp ích cho các kỹ sư, nhà quản lý trong việc giải quyết một số vấn đề liên quan đến độ tin cậy của kết cấu nói riêng và độ tin cậy nói chung.

còn 2 hàng

Độ tin cậy kết cấu

27.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"