Đo lường điều khiển bằng máy tính

40.000 VNĐ

Sách đề cập đến các vấn đề gặp phải khi ứng dụng máy tính vào hệ thống tự động, từ “máy tính” được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm máy tính cá nhân PC (Personal computer), máy tính công nghiệp IPC (Industrial PC) và PLC (Programmable logic controller).

còn 5 hàng

Đo lường điều khiển bằng máy tính

40.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"