Điều khiển nâng cao máy điện quay

60.000 VNĐ

Tài liệu có thể dùng tham khảo cho các học viên cao học ngành Kỹ thuật điện theo học các môn Giải tích máy điện nâng cao và Điều khiển máy điện nâng cao; cho các học viên cao học ngành Tự động điều khiển trong các môn học về điều khiển thông minh và điều khiển nâng cao.

còn 5 hàng

Điều khiển nâng cao máy điện quay

60.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"