Điện tử thông tin

25.000 VND

Nội dung cuốn sách đề cập một cách hệ thống các kiến thức cơ bản liên quan chặt chẽ đến các thiết bị thông tin như máy phát, máy thu và được trình bày trong 7 chương.

còn 5 hàng

Điện tử thông tin

25.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"