Địa vật lý giếng khoan

36.000 VNĐ

Trong tài liệu này, tác giả đi sâu vào phần minh giải địa chất và xử lý số liệu áp dụng chủ yếu vào các mỏ dầu khí trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Tài liệu phục vụ chương trình đào tạo môn Địa vật lý giếng khoan trong các trường đại học, đặc biệt các trường đào tạo chuyên gia tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, đồng thời đây cũng là tài liệu cho các chuyên gia địa vật lý giếng khoan, chuyên gia địa chấn, chuyên gia địa chất, khoan khai thác,…tham khảo, sử dụng.

còn 3 hàng

Địa vật lý giếng khoan

36.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"