Địa kiến tạo đại cương

200.000 VND

     Địa kiến tạo là môn học mang tính khu vực và toàn cầu, nó phác họa lịch sử phát triển vỏ địa cầu từ quá khứ rất xa, hơn vài trăm triệu năm trước đây và nó dẫn dắt, định hướng cho việc tìm kiếm các quy luật hình thành nên các dạng khoáng sản từ rắn đến lỏng và khí nhờ vào quy luật tương đồng của các đới kiến tạo. Cho đến nay, các giáo trình về địa kiến tạo trong nước còn khá khiêm tốn, vì vậy, quyển sách Địa kiến tạo đại cương với mong muốn góp một phần vào kho tàng kiến thức chung của lĩnh vực nghiên cứu cơ bản này với hy vọng có thêm nguồn tài liệu cho sinh viên ngành địa chất tham khảo.

còn 100 hàng

Địa kiến tạo đại cương

200.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"