Di Sản Đô Thị ở Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ trong quá trình hiện đại hóa: bảo tồn để phát triển bền vững

VND

Giá: LIÊN HỆ (zalo 0909 830 832)

“Di sản đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ trong quá trình hiện đại hóa: bảo tồn để phát triển bền vững” là chủ đề hội thảo do Khoa Lịch Sử – Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM; Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử – Văn hóa TPHCM thuộc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM phối hợp tổ chức.

còn 1 hàng

Di Sản Đô Thị ở Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ trong quá trình hiện đại hóa: bảo tồn để phát triển bền vững

VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"