Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm

VNĐ

Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm” được Viện khoa học Công nghệ ứng dụng – Trường ĐH Văn Lang phối hợp với Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM và Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM tổ chức

còn 4 hàng

Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm

VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"