Đào tạo nguồn nhân lực ngành Logistics định hướng nghề nghiệp quốc tế

VNĐ

Nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ giữa các chuyên gia, giảng viên và các doanh nghiệp về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Ngành Logistics định hướng nghề nghiệp quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực ngành Logistics định hướng nghề nghiệp quốc tế” tại cơ sở II tại TP.HCM.

còn 5 hàng

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Logistics định hướng nghề nghiệp quốc tế

VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"