Đạo Diễn Chương Trình Ca Múa Nhạc

380.000 VNĐ

Sách Đạo Diễn Chương Trình Ca Múa Nhạc là một công trình nghiên cứu có tính lý luận, thực tiễn và chuyên sâu, nội dung phản ánh sinh động, phong phú với nhiều góc nhìn khác nhau của một người làm nghề chuyên nghiệp.

còn 1 hàng

Đạo Diễn Chương Trình Ca Múa Nhạc

380.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"