Đánh giá kết quả học tập môn học theo định hướng phát triển năng lực sinh viên

115.000 VNĐ

Đánh giá kết quả học tập môn học theo định hướng phát triển năng lực sinh viên – Lý thuyết, thực tiễn và mô hình đổi mới (tái bản lần 3), nội dung sách được biên tập từ đề tài luân án Tiến sĩ của tác giả và qua kinh nghiệm thực tế giảng dạy đại học, với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đại học.

còn 10 hàng

Đánh giá kết quả học tập môn học theo định hướng phát triển năng lực sinh viên

115.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"