Giáo trình Đại Số Tuyến Tính

76.000 VND

Đại số tuyến tính (Tái bản lần thứ nhất có sữa chữa, bổ sung) có nhiều ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực khoa học: kinh tế, môi trường, công nghệ máy tính, xử lý tín hiệu, đồ họa, trí tuệ nhận tạo, … Với mong muốn giới thiệu các ứng dụng và các thuật toán của môn Đại số tuyến tính cho các kỹ sư tương lai và giảm thiểu lý thuyết để đảm bảo thời lượng giảng dạy của môn học không thay đổi, tác giả biên soạn tài liệu Đại số tuyến tính.

Giáo trình Đại Số Tuyến Tính

76.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"