Đặc điểm Văn hóa Trung Quốc qua tranh sơn thủy (Sách chuyên khảo)

198.000 VND

Sách chuyên khảo Đặc điểm Văn hóa Trung Quốc qua tranh sơn thủy khảo cứu một cách có hệ thống và chuyên sâu về các đặc điểm văn hóa Trung Quốc được biểu hiện qua tranh sơn thủy truyền thống, với chủ thể văn hóa là dân tộc Hán, trong không gian xã hội Trung Quốc, trục thời gian (chủ đạo là giai đoạn cổ – trung đại) kéo dài từ lúc tranh sơn thủy được hình thành đến cuối thời Thanh (1911).

Đặc điểm Văn hóa Trung Quốc qua tranh sơn thủy (Sách chuyên khảo)

198.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"