Công trình ven biển

33.000 VNĐ

Cuốn sách CÔNG TRÌNH VEN BIỂN được biên soạn với mong muốn giúp ích cho công việc giảng dạy và học tập của sinh viên ngành Xây dựng cảng – công trình biển. Cuốn sách này cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật trong các ngành xây dựng, cầu đường, giao thông, thủy lợi làm việc trên địa bàn ven biển.

còn 4 hàng

Công trình ven biển

33.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"