Công trình trên đất yếu

63.000 VNĐ

Nội dung sách trình bày sự ứng xử của nền sét dưới tải trọng công trình đắp và những thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu của đất và các phương pháp xử lý nền xét yếu. Ngoài ra, tác giả cũng giới thiệu một số nghiên cứu về sét yếu của khu vực TP Hồ Chí Minh.

còn 4 hàng

Công trình trên đất yếu

63.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"