Công Nghệ Tái Chế Chất Thải

45.000 VNĐ

Tài liệu tái chế chất thải được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên ngành môi trường và các cá nhân, tổ chức quan tâm đến bảo vệ môi trường các kiến thức, nội dung cơ bản về tái chế các loại chất thải, giúp giảm áp lực lên tài nguyên tự nhiên và chất thải phát sinh vào môi trường.

còn 10 hàng

Công Nghệ Tái Chế Chất Thải

45.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"