Công nghệ chế biến thực phẩm

150.000 VNĐ

Quyển sách “Công nghệ chế biến thực phẩm” được biên soạn để giảng dạy môn học Công nghệ chế biến thực phẩm cho sinh viên đang theo học ngành Công nghệ thực phẩm tại Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TPHCM. Mục tiêu của môn học là trang bị cho người học phương pháp luận về công nghệ học cũng như những kiến thức cơ bản liên quan đến thực phẩm công nghiệp và công nghệ thực phẩm.

Còn 13 quyển

Công nghệ chế biến thực phẩm

150.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"