Cộng hưởng từ thực hành. Tập 1: Thần kinh và cơ xương khớp

480.000 VND

<Sách bán theo bộ gồm 2 tập>

Được sự đồng ý của Nhà Xuất Bản Elsevier và các tác giả, Quyển Cộng hưởng từ thực hành được dịch từ nguyên bản tiếng Pháp do các bác sĩ có nhiều năm làm việc trong chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, chuyên sâu về cộng hưởng từ ở những chuyên khoa tương ứng và cũng đã từng học tập, làm việc ở các bệnh viện tại Pháp.

Phiên bản Tiếng Việt được chia thành 2 tập, với tổng cộng hơn 900 trang, hơn 1.000 hình ảnh màu minh họa, in đẹp. Tập 1 có 21 chương về thần kinh và cơ xương khớp; tập 2 có 29 chương về bụng, chậu, ung thư, huyết học, toàn thân và tim mạch.

Cộng hưởng từ thực hành. Tập 1: Thần kinh và cơ xương khớp

480.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"