Coming To Japan Cẩm Nang Giao Tiếp Khám Phá Nhật Bản

98.000 VNĐ

Cẩm nang giao tiếp khám phá Nhật Bản được biên soạn cho du khách đến thăm Nhật Bản nhằm giúp họ dễ dàng giao tiếp bằng tiếng Nhật. Trong cuốn cẩm nang này, chúng tôi ( nhóm tác giả) tránh quá chú trọng về sự chuẩn xác trong ngôn ngữ mà hướng đến giới thiệu từ vựng tiếng Nhật đơn giản được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Còn 13 quyển

Coming To Japan Cẩm Nang Giao Tiếp Khám Phá Nhật Bản

98.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"