Cơ sở vật lý hạt nhân

80.000 VND

ật lý hạt nhân là môn học bắt buộc cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân ở các trường ĐH trên thế giới. Cuốn sách Cơ sở vật lý hạt nhân này được biên soạn theo chương trình cho sinh viên ĐH hệ kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân, Trường ĐH Đà Lạt. Sách cũng có thể sử dụng làm tài liệu cho sinh viên các ngành học khác như: Vật lý tổng hợp,  Sư phạm vật lý, Vật lý hạt nhân ở các trường ĐH và CĐ.

còn 4 hàng

Cơ sở vật lý hạt nhân

80.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"