Cơ sở thiết kế kết cấu áo đường

32.000 VNĐ

     Kết cấu áo đường là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong đường ô tô cũng như đường đô thị, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục vụ của giao thông bằng đường bộ. Tài liệu tham khảo này không trình bày các vấn đề về duy tu, bảo dưỡng, phương pháp xây dựng và vật liệu đường mà tập trung chính là lời giải giải tích và giới thiệu các công cụ phân tích về kết cấu và chức năng, từ đó người thiết kế có thể dự đoán khả năng làm việc và kế hoạch duy tu kết cấu áo đường.

còn 4 hàng

Cơ sở thiết kế kết cấu áo đường

32.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"