Cỏ dại môi trường thường gặp ở Việt Nam

200.000 VND

Cỏ dại môi trường là các loài thực vật có nguồn gốc ngoại lai, mọc tự do ngoài thiên nhiên. Một số loại cỏ dại môi trường có khả năng bành trướng, lấn át các loài bản địa và do vậy có ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học, đặc biệt tại các khu vực được dành riêng để bảo tồn thiên nhiên.

còn 230 hàng

Cỏ dại môi trường thường gặp ở Việt Nam

200.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"