Cơ chất lỏng

108.000 VND

Cơ chất lỏng là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo kỹ sư ngành Xây dựng. Đây là môn học cung cấp các kiến thức nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến các công trình xây dựng có tiếp xúc với nước.

Cơ chất lỏng

108.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"