Chuyên Đề Bồi Dưỡng Thực Hành Cơ Học

60.000 VNĐ

Tài liệu được biên soạn mới theo nội dung của chương trình Bồi dưỡng Thực hành Vật lý cho đội tuyển dự thi Olympic Sinh viên Toàn quốc ( SphO) của trường Đại học An Giang – phần cơ học.

còn 15 hàng

Chuyên Đề Bồi Dưỡng Thực Hành Cơ Học

60.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"