Chuẩn Bị Tâm Lí Vận Động Viên Cờ Vua

86.000 VNĐ

Đứng trước tình trạng khan hiếm các tài liệu Tiếng Việt về tâm lý Cờ vua như hiện nay, các tác giả cố gắng chắt lọc từ các tài liệu trong và ngoài nước để hình thành sách tham khảo sử dụng trong đào tạo cán bộ TDTT chuyên ngành Cờ vua.

Còn 13 quyển

Chuẩn Bị Tâm Lí Vận Động Viên Cờ Vua

86.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"