Chính Sách Đối Với Người Cao Tuổi Ở Việt Nam Hiện Nay: Thành Tựu Và Định Hướng Cho Một Xã Hội ” Già Hóa Chủ Động”

89.000 VNĐ

Chính sách đối với người cao tuổi ở Việt Nam là hệ thống các giải pháp có tính tổng thể, bao trùm nhằm giải quyết hệ thống các vấn đề giá hóa dân số của quốc gia, phản ánh chiều dài lịch sử xuyên suốt trong tiến trình phát triển của đất nước cũng như sự quan tâm, tầm nhìn và nỗ lực của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị.

còn 9 hàng

Chính Sách Đối Với Người Cao Tuổi Ở Việt Nam Hiện Nay: Thành Tựu Và Định Hướng Cho Một Xã Hội ” Già Hóa Chủ Động”

89.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"